Para pembaca woxuedao yang budiman, Sudah lama sekali saya tidak sharing uneg-uneg pikiran saya dalam woxuedao ini. Berbagai kesibukan demikian menyita waktu yang saya punya, ditambah lagi untuk menuangkan suatu ide/topik bahasan yang ada di dalam pikiran kita ke dalam suatu bentuk tulisan yang berkesinambungan memerlukan ketenangan dan kelancaran bertutur kata tanpa henti yang pas.

Categories: Cermin Peristiwa